Uopfordrede ansøgninger kan være fra pædagog- og læreruddannede, der er interesserede i længerevarende vikariater på Strandskolen.

På aarhus.dk/job finder du de faste stillinger. Det er også her, du søger.
 
Det kan også dreje sig om ansøgninger til jobbet som tilkaldevikar i skolen og/eller pædagogmedhjælper i SFO. Her er ingen krav til uddannelse, men ansøgere med minimum en afsluttet gymnasial uddannelse eller ansøgere med længerevarende erhvervserfaring foretrækkes. 
 
Henvendelse ved personligt fremmøde eller via mail til skolens kontor: str@mbu.aarhus.dk