Uopfordrede ansøgninger kan være fra pædagog- og læreruddannede, der er interesserede i længerevarende vikariater på Strandskolen.

På aarhus.dk/job finder du de faste stillinger. Det er også her, du søger.
 
Det kan også dreje sig om ansøgninger til jobbet som tilkaldevikar i skolen og/eller pædagogmedhjælper i SFO. Her er ingen krav om uddannelse, men vi tilstræber ansøgere med minimum en afsluttet gymnasial uddannelse eller ansøgere med længerevarende erhvervserfaring foretrækkes. 
 
Henvendelse ved personligt fremmøde eller via mail til skolens kontor: str@mbu.aarhus.dk