Skolen arbejder bevidst med anerkendende og systemiske læreprocesser, hvor der sættes fokus på elevens kompetencer og potentialer. Dette afspejles i hele skolens virke – i det daglige møde med eleven, i skolehjemsamarbejdet og i elevplanerne. 

Skolen arbejder på et højt niveau med de faglige, sociale, kulturelle og personlige kompetencer og arbejder ud fra den grundforståelse, at læring, udvikling og trivsel er tæt forbundet.  

Der arbejdes med tværfaglige og projektorienterede forløb på alle klassetrin i perioder, ligesom holddannelser er med til at understøtte undervisningsdifferentieringen. Den faglige udvikling understøttes via en alsidig og nuanceret evalueringspraksis. 

Hvert år afvikles fire studieuger, hvor der arbejdes kreativt og med faglig fordybelse på tværs af klasser og årgange, hvilket er med til at styrke samarbejdet. Ved holddannelse på tværs af klasserne i disse uger øges elevernes kendskab til hinanden, hvorved fællesskabet styrkes på årgangene og skolen.  

Vi lægger vægt på, at eleverne jævnligt kommer ud af huset, hvor de bruger nærmiljøet og de tilbud, som en storby som Århus giver mulighed for f.eks. virksomhedsbesøg, museumsbesøg og ture til skov og strand. 

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen 

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.