Skolen arbejder bevidst med anerkendende og systemiske læreprocesser, hvor der sættes fokus på elevens kompetencer og potentialer. Dette afspejles i hele skolens virke – i det daglige møde med eleven, i skolehjemsamarbejdet og i elevplanerne. 

Skolen arbejder på et højt niveau med de faglige, sociale, kulturelle og personlige kompetencer og arbejder ud fra den grundforståelse, at læring, udvikling og trivsel er tæt forbundet.  

Der arbejdes med tværfaglige og projektorienterede forløb på alle klassetrin i perioder, ligesom holddannelser er med til at understøtte undervisningsdifferentieringen. Den faglige udvikling understøttes via en alsidig og nuanceret evalueringspraksis. 

Hvert år afvikles fire studieuger, hvor der arbejdes kreativt og med faglig fordybelse på tværs af klasser og årgange, hvilket er med til at styrke samarbejdet. Ved holddannelse på tværs af klasserne i disse uger øges elevernes kendskab til hinanden, hvorved fællesskabet styrkes på årgangene og skolen.  

Vi lægger vægt på, at eleverne jævnligt kommer ud af huset, hvor de bruger nærmiljøet og de tilbud, som en storby som Århus giver mulighed for f.eks. virksomhedsbesøg, museumsbesøg og ture til skov og strand.

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet 

I 4.-6. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.