Skolen arbejder bevidst med anerkendende og systemiske læreprocesser, hvor der sættes fokus på elevens kompetencer og potentialer. Dette afspejles i hele skolens virke – i det daglige møde med eleven, i skolehjemsamarbejdet og i elevplanerne. 

Skolen arbejder på et højt niveau med de faglige, sociale, kulturelle og personlige kompetencer og arbejder ud fra den grundforståelse, at læring, udvikling og trivsel er tæt forbundet.  

Der arbejdes med tværfaglige og projektorienterede forløb på alle klassetrin i perioder, ligesom holddannelser er med til at understøtte undervisningsdifferentieringen. Den faglige udvikling understøttes via en alsidig og nuanceret evalueringspraksis. 

Hvert år afvikles fire studieuger, hvor der arbejdes kreativt og med faglig fordybelse på tværs af klasser og årgange, hvilket er med til at styrke samarbejdet. Ved holddannelse på tværs af klasserne i disse uger øges elevernes kendskab til hinanden, hvorved fællesskabet styrkes på årgangene og skolen.  

Vi lægger vægt på, at eleverne jævnligt kommer ud af huset, hvor de bruger nærmiljøet og de tilbud, som en storby som Århus giver mulighed for f.eks. virksomhedsbesøg, museumsbesøg og ture til skov og strand.   

Din rolle som forælder til et barn i udskolingen 

I 7.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.