Skolens arbejde hviler på følgende tre værdier: 

   • Faglighed  
   • Trivsel  
   • Fællesskab  

Strandskolens hovedopgave er at give børnene en god skoletid præget af engagement og lyst til varig læring. Der arbejdes i såvel undervisnings- og fritidsdelen ud fra det fælles læringssyn, at børn og unge lærer på alle tidspunkter og i alle situationer. Børnene skal blive i stand til at tage vare på sig selv og hinanden og indgå som ansvarlige, kritiske og aktive deltagere i et samfund karakteriseret ved stor foranderlighed.  

Strandskolen er et trygt sted for alle, hvor respekt, medbestemmelse og ansvar for såvel læring som det sociale fællesskab går hånd i hånd. Vi lægger vægt på høj faglighed i undervisningen med udfordringer for alle.  

Samarbejdet i klassen, mellem det pædagogiske personale og i forhold til forældrene vægtes højt, og det forventes, at alle gør deres bedste for at dette er konstruktivt og fremadrettet.