Strandskolen er elevernes skole.  

Fællesskab er nøgleordet for os når vi lærer og udvikler os sammen. 

Læring foregår ikke isoleret i skoletiden men hele tiden, det omfavner vi ved at lære fra vi slår døren op, til sidste barn er taget hjem. 

Sammen med hinanden, som de professionelle, sammen med eleverne, som rollemodeller og sammen med forældrene for at få alle perspektiver med omkring vores børn, arbejder vi med udgangspunkt i fællesskab, trivsel og læring. 

Vi samarbejder bredt på Strandskolen og det er en vigtig del af vores fælles udvikling. Vi arbejder med dagtilbuddet om kommende elever til skolen og med fritids og ungdomsskolen der rækker ind i skolen og udover skoletiden. 

Vi samarbejder også med Risskov Gymnasium om projekter, der udfordrer og udvikler de ældste elever.