Vores skole ligger i Risskov tæt på skov og strand. Vi er en ambitiøs skole med aktive og engagerede forældre, og vores elever opnår gode resultater. 96,4 procent af skolens elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de er blevet færdige hos os 

Både forældre, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse har høje forventninger til vores elevers faglige resultater – men også elevernes trivsel er i højsædet. Som det viser sig i vores værdier, hænger læring og trivsel sammen for os på Strandskolen. Derfor evaluerer vi også løbende elevernes oplevelse af deres egen læring og trivsel. 

Vores værdier 

Skolens arbejde tager udgangspunkt i tre værdier:  

  • Faglighed
  • Trivsel
  • Fællesskab

Vores vigtigste opgave er at give børnene en god skoletid præget af engagement og lyst til læring. Både i undervisningen og i fritidsdelen arbejder vi på at børnene lærer på alle tidspunkter og i alle situationer.  Børnene skal blive i stand til at tage vare på sig selv og hinanden og indgå som ansvarlige, kritiske og aktive deltagere i et samfund karakteriseret ved stor foranderlighed. 

Strandskolen er et trygt sted for alle, hvor respekt, medbestemmelse og ansvar for såvel læring som det sociale fællesskab går hånd i hånd. Vi lægger vægt på høj faglighed i undervisningen med udfordringer for alle. Samarbejdet i klassen, mellem det pædagogiske personale og i forhold til forældrene vægter vi højt, og vi forventer, at alle gør deres bedste for at arbejde sammen.