På Strandskolen er elevernes kompetencer og potentialer altid i fokus. Det afspejler sig i alt, vi gør – når vi møder eleverne, i samarbejdet med forældre og i elevplanerne.

For os er elevernes læring, udvikling og trivsel tæt forbundne. Derfor arbejder vi på et højt niveau med alle deres kompetencer – både de faglige, sociale, kulturelle og personlige. I løbet af året har vi flere projektforløb, hvor eleverne får lov at bruge alle deres forskellige kompetencer, ligesom vi bruger timer med flere lærere til at skabe en spændende og varieret skoledag.  

Vi laver også holddannelse på tværs af klasserne, fordi det øger elevernes kendskab til hinanden og styrker fællesskabet på årgangene og skolen.  

Vi lægger vægt på, at eleverne jævnligt kommer ud af huset, hvor de bruger nærmiljøet og de tilbud, som en storby som Aarhus giver mulighed for f.eks. virksomhedsbesøg, museumsbesøg og ture til skov og strand.

Læs mere i Strandskolens antimobbestrategi og trivselspolitik.