På Strandskolen i Risskov arbejder vi ud fra devisen om at eleverne ikke skal være klar til skolen, men at skolen skal være klar til eleverne og deres forældre. I fællesskab skaber vi trygge rammer omkring udvikling, læring og faglighed. 

Skolebestyrelse og elevråd er centrale i vores udvikling. Engagerede elever og forældre, der er optaget af skolens udvikling, arbejder fra deres perspektiv, men altid med fokus på fællesskabet.  

Her vægter vi kommunikation højt: Vi taler ordentligt, til hinanden, med hinanden og om hinanden. 

96,4 procent af skolens elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de har afsluttet deres skolegang på Strandskolen.
79,3 % af elever i udskolingen, er tit eller meget tit er gode til at arbejde sammen med andre.

Læs mere i nedenstående dokumenter