På Strandskolen i Risskov arbejder vi ud fra devisen om at eleverne ikke skal være klar til skolen, men at skolen skal være klar til eleverne og deres forældre. I fællesskab skaber vi trygge rammer omkring udvikling, læring og faglighed. 

Skolebestyrelse og elevråd er centrale i vores udvikling. Engagerede elever og forældre, der er optaget af skolens udvikling, arbejder fra deres perspektiv, men altid med fokus på fællesskabet.  

Her vægter vi kommunikation højt: Vi taler ordentligt, til hinanden, med hinanden og om hinanden. 

96,4 procent af skolens elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de har afsluttet deres skolegang på Strandskolen.
79,3 % af elever i udskolingen, er tit eller meget tit er gode til at arbejde sammen med andre.

Læs mere i nedenstående dokumenter

 

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).