Strandskolens bestyrelse afholder møder ca. hver anden måned og første møde hvert skoleår starter med at opdatere bestyrelsens årshjul, hvorefter møderne planlægges i fællesskab mellem formand og skoleleder. Temaer for årshjul kan være udarbejdelse af principper og politikker for skolens virke.

Heidi Printzen Christensen
Formand
printzenconsult@gmail.com

Tea Thyrre Sørensen
Næstformand
teathyrre@icloud.com 

Anja Rehfeld Bærentsen
Forældrerepræsentant
rehfeldanja@hotmail.com

Lise Bjerg Mølgaard 
Forældrerepræsentant
libm@via.dk 

Caroline Ahlgren Tøttrup 
Forældrerepræsentant
carolinesaervoll@hotmail.com

Lars Nautrup Jensen
Forældrerepræsentant
lars@nautrup.eu

Karen Olsen Wosylus 
Forældrerepræsentant 
kowosylus@gmail.com

Emmeri Anne Guyton
Suppleant 
madmadammem@gmail.com 

Morten Holck Jørgensen
Ledelsesrepræsentant (skoleleder Strandskolen)
jmot@aarhus.dk

Astrid Bernhard 
Ledelsesrepræsentant
asbe@aarhus.dk

Gitte Nielsen
Ledelsesrepræsentant
giani@aarhus.dk 

Karsten Hedegaard Horn
Medarbejderrepræsentant
kahh@aarhus.dk 

Anders Riishøj
Medarbejderrepræsentant
anriis@aarhus.dk

Helene Skipper Espelund
Medarbejderrepræsentant
eshe@aarhus.dk

August Nors
Elevrepræsentant

Gitte Horsbøl 
Rektor Risskov Gym
gh@risskov-gym.dk 

2021 - 2022

2020 - 2021

2019-2020

2018-2019

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

0. årgang: Karen Olsen Wosylus

1. årgang: Karen Olsen Wosylus

2. årgang: Tea Thyrre Sørensen

3. årgang: Lise Bjerg Mølgaard

4. årgang: Heidi Printzen Christensen

5. årgang: Anja Rehfeld Bærentsen

6. årgang: Lars Naustrup Jensen

7. årgang: Tea Thyrre Sørensen

8. årgang: Caroline Ahlgren Tøttrup

Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.